Process SME Suomessa

Lapin ammattikorkeakoulu

Teollisuus ja luonnonvarat toimii Kemissä ja Rovaniemellä. Alalla on noin 1 800 opiskelijaa ja noin 150 hengen henkilöstö, josta 75 T&K-henkilöstöä. T&K-toiminnassa fokus on soveltavassa tutkimuksessa ja yritysten tuotannon, tuote- ja palvelukehityksen tukemisessa sekä laboratoriopalveluissa. Vuoden 2017 budjetoitu vaihto on 6 miljoonaa €. TKI-ryhmät ovat: Arctic Civil Engineering, Arctic Power (kylmän ilmaston teknologiat, ICT), Arctic Steel & Mining, luonnonvarat, kunnossapito, optisen mittaustekniikan laboratorio, ohjelmistolaboratorio (pelillisyys, 3D simulaatiot) ja testauspalvelut. Toiminta on sekä alueellista, kansallista että Eurooppa-tasolla toimivaa.

Process-SME projektissa tavoitteenamme on tukea PK-yrityksiä heidän kehittäessään tuotteitaan ja palvelujaan vastaamaan entistä paremmin pohjoisen alueen kaivosten ja prosessiteollisuuden tarpeisiin.

Seppo Saari toimii hankkeen ja projektipäällikkönä ja osaamisalan TKI-päällikkönä taustanaan tuotantotalouden TkT-tutkinto, jossa erikoistumisalana tuotekehitys ja erityisesti tietämyksen siirto tuotekehitysprosesseihin.

Yhteystiedot:

Photo of Seppo Saari
Project manager ProcessSME, Head of R&D Lapland University of Applied SciencesIndustry and natural resources

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälisessä verkostossa toimiva tutkimusinstituutti. Instituutti on uuden tiedon tuottaja, osaamisen välittäjäorganisaatio, uusien teknologisten ratkaisujen kehittäjä ja hankkeiden haluttu yhteistyökumppani. KSI:n tutkimuksen teema on ”Operational Excellence of Micro Enterprises”. Tutkimustoiminnan tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten kehittäminen, tuotantotekniikan tutkimus, tutkitun tiedon tuottaminen sekä uusien innovaatioiden ja nopeiden kokeiluiden edistäminen yritysten toiminnallisen erinomaisuuden kehittämiseksi. KSI:n tutkimustoiminnassa on tärkeää yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus.

Yhteystiedot:

Photo of Eija-Riitta Niinikoski
Acting Director University of OuluKerttu Saalasti Institute

Biographical Info

Ms Eija-Riitta Niinikoski is Acting Director and Development Manager of international research institute Kerttu Saalasti Institute (KSI), University of Oulu. She has an international and cross-functional experience on the projects in the micro-entrepreneurship research, and carrying the responsibility for new international and regional development projects and the overall development of operations.

 

MicroENTRE

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE on kansainvälisesti tunnettu pohjoisten alueiden mikroyrittäjyyden arvostettu asiantuntija ja kumppani. Tulokset julkaistaan arvostetuilla tieteellisillä foorumeilla.

Ryhmän toiminta tukee toiminta-alueensa profiloitumista mikroyritysten kasvualustana. Tutkimusryhmän kohteena ovat mikroyritykset ja niiden kehittämisen kannalta keskeiset tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijat.

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:

Photo of Matti Muhos
Research director University OuluKerttu Saalasti Institute / MicroENTRE
Photo of Kyllikki Taipale-Erävala
Postdoctoral Researcher, D.Sc. (Tech.), M.Sc. (Tech.), Industrial Management University of OuluKerttu Saalasti Institute, MicroENTRE

Biographical Info

Kyllikki is specialized in competencies enabling business survival in SMEs in changing business environments. Her dissertation ‘Survival competencies in SMEs in changing business environments, (2015) focuses on Finnish and Russian SMEs in a field of forest and metal industries, or related industries.

Kyllikki’s former jobs have been related to research and training, as well as supervising, planning and consulting in fields of energy and HPAC technologies. Kyllikki is also experienced in entrepreneurship acting as a part-time professional worker in a field of tourism since 2001. Doctor of Science (Tech) and Master of Science (Tech) are completed in major of Industrial Management. Bachelor of Science (Tech.) in Mechanical Engineering, specialized in Energy and HPAC technology.

Kyllikki’s articles and further information can be found at LinkedIN. (https://www.linkedin.com/in/kyllikkit/)

 

NIHAK RY

NIHAK on kehittämisorganisaatio, jonka toimintatapa uudelleenorganisoitiin vuonna 2010. Se tarjoaa yritys- ja aluekehityspalveluja Nivala-Haapajärven seudun yrityksille ja kunnille.
Yhdessä Yritys-Suomi -palveluverkoston ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa luomme menestymisen edellytyksiä alueellamme edistämällä saavutettavuutta, asiantuntemusta ja verkostoitumista. Tällä hetkellä organisaatiossamme työskentelee 14 asiantuntijaa. Process-SME projektissa NIHAK yhdistää seudun kasvuhakuiset mikro- ja PK-yritykset sekä parhaan pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan tutkimuslaitosten yritysasiantuntemuksen.

 

 

Yhteystiedot:

Photo of Toni Krankkala
Managing director Nivala-Haapajärvi Subregion Association NIHAK
Photo of Sami Kaarto
Office manager Europe Direct Nivala-Haapajärvi Subregion Association

 

NITEK OY

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:

Photo of Jari Tirkkonen
Development manager Technology Park in Nivala