Terje Nordvåg » Process SME i Norge

Northern Research Institute Narvik A.S.

NORUT Narvik er et teknologisk forskningsinstitutt, lokalisert i Narvik, Norge, og eid 26 % av UiT, 24 % av Forte Narvik og 50 % av tromsøbaserte Norut Northern Research Institute AS. Med 30 ansatte og en tverrfaglig tilnærming, utvikler NORUT Narvik løsninger for å bidra til bærekraftig utvikling av næringslivet i nordområdene. Omsetningen i 2016 var 24 MNOK. De viktigste forskningstemaene er kaldt klima teknologi, infrastruktur og materialer samt prosess- og miljøteknologi. En stor del av NORUT Narviks virksomhet skjer i nært samarbeid med SMB-er og industri.

 

Ross Wakelin er forskningsleder for Prosess- og Miljøteknologi hos NORUT Narvik og har en PhD i kjemiteknikk. Etter 15 år i treforedlingsindustrien, med separeringsteknologier og kvalitetskarakterisering, har forskningsinteressene blitt bredere i tiden hos NORUT: Prosessintegrering- og optimalisering, multifysiske simuleringer, miljøteknologier og prosessmulighetsstudier.

No results.

Terje Nordvåg er Administrerende Direktør i NORUT Narvik og er sivilingeniør innen anvendt fysikk. Han arbeidet i 16 år med store E&P prosjekter i oljeindustrien (Kværner) før han ble ansatt i NORUT Narvik i 2004.

Dagfinn Johnsen er Administrasjonssjef ved NORUT Narvik og har tidligere arbeidet med økonomistyring og forretningsutvikling hos LKAB og Siemens. I NORUT bidrar han også med utvikling av forretningsplaner og økonomiske modeller for nye industrielle produksjonskonsepter.

 

Forskningsparken i Narvik AS (Narvik Science Park)

Forskningsparken i Narvik AS ble etablert i år 2000 og arbeider med kommersialisering av forskningsbaserte ideer samt bedriftsetableringer fra gründere og næringsliv. FpN er lokalt TTO kontor på oppdrag fra Norinnova Technology Transfer AS, og har funksjon som tilrettelegger for FORNY (Forskningsbasert Nyskaping) finansiering. Dette medfører blant annet håndtering av innmeldte ideer fra UiT Campus Narvik og utredning av disse i samarbeid med Norinnova TT.

FpN er en komplett forretningsinkubator med gode forbindelser og kompetanse innen fusjoner og flertrinns finansiering av nye selskaper. FpN innehar all nødvendig støtte og fasiliteter for nye forretninger innen for eksempel olje & gass, gruvedrift, fotovoltaisk industri og digital sikkerhet. Forskningsparken i Narvik har 6 ansatte og har lang erfaring med tverrfaglige nettverksaktiviteter for SMB-er og industri.

Leif-Gunnar Hanssen er Administrerende Direktør i Forskningsparken i Narvik og er sivilingeniør innen kybernetikk. Han arbeidet tidligere i det multinasjonale selskapet SIEMENS, med erfaring blant annet fra prosjekter i Tyskland. I tillegg til erfaring innen energiforsyning og olje & gass-sektoren, har han etablert et selskap for fjernundervisning samt drevet som uavhengig konsulent innen olje & gass. Han har spesialkompetanse innen produksjon-, prosess- og forretningsutvikling.

 

Geir Frantzen er seniorrådgiver og leder for forretningsinkubatoren ved Forskningsparken I Narvik. Han er siviløkonom innen markedsføring med spesialisering innen markedsundersøkelse. Han har erfaring fra VINN og Bedriftskompetanse AS og har deltatt i internasjonale prosjekter med aktører fra Nordkalotten, Russland og EU. Hans spesialkompetanse er innen prosjektledelse, forretningsutvikling og markedsundersøkelse – særlig innen olje & gass og øvrig energisektor.