Prosjekt partners

Lapin AMK (Lappland University of Applied Sciences)

School of Industry and Natural Resources ligger i Kemi og Rovaniemi i Nord-Finland. Skolen har ca. 1800 studenter og 150 ansatte, hvorav ca. 75 er ansatte innen forskning og utvikling. Fokuset i FoU-avdelingen er anvendt forskning og støtte til produksjon, produkt- og tjenesteutvikling for bedrifter. Budsjettert omsetning for 2017 er 6 M €.

FoU-gruppene er: Arctic Civil Engineering, Arctic Power (Kaldt klimateknologi, IKT), Arctic Steel & Mining, naturressurser, drift og vedlikehold; Optisk måling Lab, Programmering Lab (gamification, 3D simuleringer ...) og testingstjenester. Prosjekter og tjenester er gjennomført både på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

I Process-SME-prosjekter ønsker vi å hjelpe SMB-er til å videreutvikle sine produkter og tjenester, for å møte behovene og mulighetene i den viktige prosess- og gruveindustrien i nord.

Seppo Saari er leder av RDI-avdelingen i School of Industry and Natural Resources, og har en D.Sc. (tech.)-grad i industriell ledelse, med fokus på produktutviklingsprosesser og kunnskapsoverføring. Han er også prosjektleder for Process-SME-prosjektet.

Seppo.saari@lapinamk.fi  Tlf. +358 40 543 0249

 

 Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Innenfor Process-SME-prosjektet i Sverige vil Luleå Tekniska Universitet (LTU), støttet av IUC Norrbotten og de andre prosjektpartnerne, drive virksomhet vedrørende forretningsmodellering (rettet mot resultat- og prestasjonsbaserte forretningsmodeller), utvikling av verktøy og metoder - som SMB kan bruke til en fortsatt videreutvikling av selskaper innen prosessindustrien.

Interesserte og kompetente selskaper er velkomne til å bli med utviklingen av
EU-prosjektforslag beregnet for teknologi og forretningsutvikling. Dette vil gi mulighet for selskapene til å utvikle sine ferdigheter/evner, så vel som å delta i internasjonale nettverk.

En annen mulighet for SMB og større bedrifter er å bidra til innholdet i den reviderte versjonen av det nye ProcessIT-prosjektet.

Les her; EU -veikart som er utviklet i løpet av prosjektet (www.processit.eu/roadmap).

Kontaktpersoner ved  Luleå Tekniska Universitet (LTU) er:

 

 

Universitetet i Oulu
Kerttu Saalasti Institute

Kerttu Saalasti Institute (KSI) er et internasjonalt forskningsinstitutt ved Universitetet i Oulu. Deres forskningstema er “Operational Excellence of Micro-Enterprises”. KSI utfører og formidler vitenskapelig kunnskap, utvikler nye teknologiske nyvinninger og fungerer som en pålitelig partner i internasjonalt prosjektsamarbeid. For å nevne noen samarbeidspartnere, jobber de i et nært samarbeid med fakultetene ved Universitetet i Oulu, samt andre finske og internasjonale universiteter og forskningsinstitutter. KSI deltar i utviklingen av bedrifter og innovasjonsmiljø, gjennom å styrke internasjonal orientering, RDI-aktivitet og kompetanse. Dette gjøres hovedsakelig gjennom prosjekter sammen med utdannings- og utviklingsorganisasjoner, samt kommuner, underregioner og foretak.

Innflytelse i samfunnet og regional utvikling er viktig for KSIs forskning. Deres forskningsmål er

  • å utvikle mikro-, små- og mellomstore bedrifter
  • å undersøke produksjonsteknikker; og
  • å gi vitenskapelig kunnskap og å fremme nye innovasjoner og utføre smidig eksperimentasjoner for å utvikle en operasjonell dyktighet av bedrifter.

MicroENTRE forskerteam

Forskerteamet «MicroENTRE» ved Universitetet i Oulu (Kerttu Saalasti Institute), er en internasjonalt kjent og pålitelig ekspertgruppe og partner innen Mikro-entreprenørskap, som har nær kontakt med gründere. De har spesialisert seg på mikro-entreprenørskap i nordområdene.

Resultatene til forskerteamet er publiserte i anerkjente vitenskapelige fora. Aktivitetene som teamet fremmer, fungerer som en utviklingsplattform for mikrobedrifter.

Prioriterte forskningsområder er:

  • Vekst og internasjonaliseringsmekanismer for mikrobedrifter
  • Finansiering- og incentivordninger for mikrobedrifter
  • Innovasjonsprosesser for mikrobedrifter
  • Entreprenørskap miljø i tynt befolkede områder i den nordlige regionen.

Kontaktperson ved  Microentre:

Matti Muhos, Forskningsdirektør, Professor II, tel. +358 400 407 590, matti.muhos@oulu.fi

For mer informasjon, les her;  www.microentre.fi  eller følg oss på Facebook
(Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE)

Nivala-Haapajärvi Subregion Association

NIHAK er en utviklingsorganisasjon, som ble omorganisert i 2010. Organisasjonen tilbyr forretnings- og regionale utviklingstjenester for bedrifter og kommuner i Nivala-Haapajärvi-regionen.

Sammen med Enterprise Finland og deres andre partnere skaper NIHAK forutsetninger for trivsel i deres region gjennom å styrke tilgjengelighet, kompetanse og nettverk. I øyeblikket er det 14 eksperter som arbeider i organisasjonen.

I Process-SME-prosjektet organiserer og knytter NIHAK de voksende mikrobedriftene sammen, så vel som regionens SMBs, med de best forretningskunnskap fra forskningsinstituttene i Nord-Finland, Sverige og Norge.

Kontaktpersoner:

Toni Krankkala, administrerende direktør, tlf: +358 50 3277 254, toni.krankkala@nihak.fi

Sami Kaarto, avdelingsleder, tlf. +358 44 2748 827, sami.kaarto@nihak.fi