John Lindström » Process SME i Sverige

Luleå Tekniska Universitet

I Process SME-projektet kommer i Sverige Luleå tekniska universitet med stöd av IUC Norrbotten och övriga projektpartners att arbeta med affärsmodellering (med sikte mot resultat- och prestandabaserade affärsmodeller), utveckling av verktyg och metoder som SMEer inriktade mot kunder i processindustrin skall kunna använda för sin vidare utveckling. Vidare kommer det ges möjlighet för intresserade och kapabla företag att deltaga i EU-projektansökningar för teknik- och affärsutveckling vilket även ger möjlighet till att vidareutveckla sin personal och internationella nätverk. Det finns ytterligare möjlighet för mindre och större företag att vara med och påverka innehållet i nya ProcessIT.EU Roadmappen som tas fram under projektet (www.processit.eu/roadmap).

Kontakt:

No results.

 

IUC Norrbotten

 

Kontakt vid IUC Norrbotten: