Vinit Parida » Process SME i Sverige

Luleå Tekniska Universitet

I Process SME-projektet kommer i Sverige Luleå tekniska universitet med stöd av IUC Norrbotten och övriga projektpartners att arbeta med affärsmodellering (med sikte mot resultat- och prestandabaserade affärsmodeller), utveckling av verktyg och metoder som SMEer inriktade mot kunder i processindustrin skall kunna använda för sin vidare utveckling. Vidare kommer det ges möjlighet för intresserade och kapabla företag att deltaga i EU-projektansökningar för teknik- och affärsutveckling vilket även ger möjlighet till att vidareutveckla sin personal och internationella nätverk. Det finns ytterligare möjlighet för mindre och större företag att vara med och påverka innehållet i nya ProcessIT.EU Roadmappen som tas fram under projektet (www.processit.eu/roadmap).

Kontakt:

Vinit Parida

Professor Luleå Tekniska UniversitetEntrepreneurship and Innovation
Work Phone: +46 (0)920 492469
Photo of Vinit Parida

Biographical Info

Vinit is a research expert in servitization, organizational capabilities, innovation performance, digitalization, business model, open innovation, and inter-organizational collaboration.

He has defended his PhD (2010) on the topic of achieving competitiveness through externally oriented capabilities: an empirical study of technology-based small firms.

Vinit has experience of being involved in two VINNOVA excellence research centres at LTU- FASTE Excellence Centre for Functional Product Innovation and Centre for Inter-organizational Innovation Research (CIIR).

He has experience of leading numerous research projects related to the business model development and servitization.

He currently supervising seven PhD students and have successfully supervised three PhD students.

He has over 100 plus publications in high impact journals (e.g. Strategic Management Journal, Industrial Marketing Management, Journal of Cleaner Production, Operation and Production Management, Journal of Business Research), books and conferences.

Categories: Partners, Sweden

 

IUC Norrbotten

 

Kontakt vid IUC Norrbotten: